Skriv til os

Forsendelse

Levering og forsendelse

Levering sker ab fabrik.

Aflæsning af sættevogne skal ske med truck eller lignende og foretages af kunden eller 3. mand. Udgifterne til aflæsning afholdes af køber.

Kranleverance: Aflæsning med kran ved vognside faktureres efter tilbud eller medgået tid. Prisen er markedspris for kranbiler 4 akslet med 30 T kran.

Hvis kundens fysiske forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt, har UWR ret til at foretage fakturering, som om levering var sket til aftalt tid. Leveringstider retter sig så vidt muligt efter kundens ønsker. UWR påtager sig dog ingen forpligtelser i forbindelse med kundens ønskede leveringstider.

Eventuelle forsinkelser vil blive informeret hurtigst muligt, og uden ekstra omkostning for UWR. Efter kundens anmodning foranlediger UWR for kundens regning og risiko varerne transporteret til ethvert af kunden anvist sted i Danmark, hvortil der er farbar vej. Ved aflevering på byggepladser eller anden anvist plads, overtager kunden ansvaret når aflæsning påbegyndes.

Aflæsningstid udover 1 time kan medføre ekstra betaling pr. time pr. bil. Omkostningerne faktureres særskilt.

Aflæsning af biler foretages i tidsrummet 06:00-16:00 mandag til fredag. Aflæsning i weekender og helligdage aftales særskilt.Efter skriftlig aftale kan kunden selv afhente varerne ab fabrik, der skal dog indhentes en slot tid pr læsning. Der kan forventes ventetider på op til 3 timer.

Levering med biodiesel drevne lastbiler til bydes mod ekstrabetaling.