Skriv til os

Hvem er UWR

URBAN WATER RETENTION

UWR er et hold af erfarne fagspecifikke eksperter indenfor vand, geofysik, plast, gummi, anlæg og produktion som gennem de seneste 4 år har arbejdet på et innovativt udviklingsprodukt til mere effektiv håndtering af regnvand. UWR Systemet er patenteret og verificeret af dansk GTS Institut.

UWR System

 • Systemet er udviklet til opmagasinering af regnvand hovedsageligt i byer og bynære områder.
 • Et firkantet rørsystem designet som byggeklodser, der sammenkobles og stables i højde, bredde og længde op til en højde af 2,46 m med 40 cm dækning samt en jordlast på min. 380 kg.
 • UWR Systemet kan indbygges under vejbanen med en vejopbygning inklusive belægning og bærelag på kun 35-40 cm.
 • UWR Systemet er designet til trafik- belastninger helt op til klasse T3 veje.
 • Systemet er et vandtæt, modulbaseret bassin, som med få tilføjelser kan tilbageholde vand og/ eller nedsive vand til jorden.
 • UWR System er konstrueret uden traditionelle kloakrør, og vejbrønde kan være er en del af systemet.
 • UWR System kan tilføres forskellige substrater til rensning af regnvand samt vækstmedier til træ- og plantebede.
 • Levetid 75+ år sidestilles med kloakrør.
 • Ingen brug af membraner, geotekstiler eller folier.
 • En gennemgribende rensefunktion for sedimenter der kan adskilles fra hele systemet.
 • Kemikalie og olieresistent.

Lars Knudsen

Partner

Ansvarlig for salg, teknik, projektering og installation
40 års erfaring fra egne virksomheder indenfor grønt anlæg, projektering og udførelse af skybruds- og klimasikring samt rådgivning af det offentlige.

Telefon: +45 26886080
Mail: LK@uwrsystem.dk

Christian Rosenvinge

Partner

Ansvarlig for eksport, produktion, indkøb og økonomi
40 års international erfaring primært fra egne produktions- og handelsvirksomheder indenfor vedvarende energi, byrum og legepladser, outdoor og klimasikring.

Telefon: +45 51559604
Mail: CR@uwrsystem.dk

Lars Therkildsen

Bestyrelsesformand

40 års erfaring fra ledende stillinger indenfor forsynings og energisektoren.
Heraf de seneste 10 år som CEO for HOFOR A/S og formand for DANVA.

Telefon: +45 40327122