Skriv til os

Klima og Co2

Ansvarlig og bæredygtigtig producent

Som producent er vi i dag forpligtet til på en ansvarlig og bæredygtigtig måde at sikre, at materiale valg, produktion og logistik sker på den mest CO2-neutralemåde til gavn forfremtidens klima

Hos UWR – Urban Water Retention, tager vi et samfundsansvar og medvirker aktivt gennem innovativ produktudvikling i samråd med vores kunder, til at reducere CO2 udledning mest muligt.

Vi begrænser os ikke kun til selve produktionen, men følger CO2 udledningen nøje lige fra materialeproduktion til det færdige anlægsprojekt.

Hvert enkelt element spiller en afgørende rolle i den samlede CO2 udledning og dermed klimapåvirkning.

Samtidig har vi øget fokus på udledningen af mikroplast i vandløb, søer og havet og tilbyder i dag et produktprogram med markedets absolut laveste udledning af mikroplast.

Den fremadrettede miljøgevinst ved tiltag som dette er med til at nedbringe påvirkningen af vores miljø.

Materialevalg og produktion hos UWR er fuldt sporbart, dokumenteret og verificeret af anerkendt dansk forskningsinstitut. Det gælder lige fra den CO2 neutrale produktion i Danmark til transporten til kunden.

Genbrugsplast spiller en afgørende rolle i at løse klimaudfordringerne. Allerede nu sparer samfundet millioner af tons CO2, og potentialet er meget større.

Det kræver en kritisk tilgang til plastråvaren og de efterfølgende produkter, således man gennem hele forsyningskæden og indtil færdigt anlægsprojekt udnytter det enkelte plastmateriales optimale egenskaber. Dermed kan CO2 besparelsen blive endnu større, ligesom man sparer på de tilbageværende og knappe naturressourcer som for eksempel grusgravsmaterialer.

Ved etablering af skybrudssikring i byerne er optimalt designede plastprodukter ikke ”skurken” i CO2 regnskabet og dermed klimabelastningen. Den helt store CO2 udledning stammer fra selve anlægsfasen af skybrudsprojekterne, nemlig til- og frakørsel af jord og grusgravsmaterialer, lange anlægstider med alt for intensiv brug af gravemaskiner, omfattende trafikomledninger mv.

Endelig er den forventede levetid af skybrudsprojekterne en nøglefaktor for reduktion af CO2 udledningen. Jo længere levetid desto mindre klimapåvirkning og samtidig bedre projektøkonomi til gavn for borgerne. Med UWR ́s omfattende skybrudprogram tager vi et aktivt ansvar for den grønne omstilling ud fra et bæredygtigt tankesæt til gavn for fremtidens klima.

Kontakt UWR og forhør nærmere om hvordan vi kan hjælpe dig med en danskproduceret, mere bæredygtig og CO2 venlig løsning af netop dit skybrudsprojekt.