Skriv til os

Kravspecifikation

Kravspecifikation fra offentlige bygherrer

Levering og installering af system med vandtætte beholdere, der kan samles som moduler til et eller flere sammenhængende vandtætte bassiner.

Størrelsen skal gerne være håndterbar for enkeltpersoner ved installeringen. Der tilstræbes en størrelse på 700 mm x 700 mm x 615 mm og en max vægt på 21 kg pr. enhed. Beholderne skal kunne samles og være vandtætte ved sammenkoblingen, hvor rørhullerne ikke er under ø 500 mm. Bassinerne skal kunne trykprøves ved et tryk på max 0,15 bar som skal verificeres af ingeniørberegning.

Beholderne passer til forskellige rørdimensioner

Beholderne skal kunne tilsluttes forskellige rørdimensioner fra DN110 til max størrelse på DN 500 rør direkte i bassinet.

De enkelte beholdere skal efter installationen kunne udskiftes, uden at hele bassinet skal tages op og geninstalleres. Der skal være en reparationsenhed til erstatning af defekte beholdere.

Man skal kunne tilgå ledningstraceer under bassinerne, såfremt der opstår en skade på disse.

Bassinerne skal kunne klare en statisk trykbelastning på min. 100 kN pr. m2 ved etablering 40 cm under terræn og skal kunne installeres i minimum en klasse T3 vej.

Den maksimale nedbøjning på midten af overfladen af beholderen ved 40 cm nedgravning i vejbanen (10 cm asfalt og 30 cm stabil) er 2mm, hvilket skal dokumenteres.

Bassinerne skal kunne renses via et minimums rør hul på Ø500mm i alle beholdere og vandgennemstrømningen skal være uhindret i hele rørhullets diameter på 500 mm.

Bassinerne skal til brug for inspektion kunne tilføres Ø500 mm og Ø425 mm rør fra toppen af bassinerne.

Bassinerne skal være vandtætte i sig selv og må ikke pakkes ind i membraner for at opnå vandtæthed. assinerne skal kunne tilgå et sandfyldlag eller 2/5 skærver på siderne på min 20 cm og et stabilgruslag 0-32 på toppen af bassinerne med et 5 cm beskyttelses lag, med stenfrit materiale.

Beholderne skal kunne bygges rundt om f.eks. ledningstracér og stadigvæk udgøre et integreret bassin uden brug af rør.

Beholderne kan stables

Beholderne skal kunne stables i højde af 2,46 meter med samme tryk på overfladen min. 100 kN/m2, og hvor øverste lag ligger fra 40 cm under terræn. Beholderne skal kunne tilgå en uendelig bredde og længde.Beholderne skal etableres til forbundne kar, hvor man kan inddele højden i flere uafhængige bassiner.

Bassinerne skal være temperatur-uafhængige, olie resistente og have en levetid på +75 år. Dokumentation fra anerkendt uafhængigt GTS institut forventes.

Der skal kunne vises CO2- regnskab for modulbassinet, og det skal kunne beskrives, hvor mange tons CO2, der registreres pr. m3 installation.

Bassiner skal kunne installeres til eksisterende rørsystemer hvor alle samlinger er olie resistente hvor EPDM ikke må forefindes.

Bassiner skal kunne opdrifts sikres i en bredde op til 5,3 meter i en højde af 1,845 meter. Opdriftssikringen skal være delvis integreret i bassinet og hvor udgravningen ikke fylder mere end max 15% af bassinbredden.

Beholderne skal kunne tilgå forskellige accessoires som kan integreres i bassinerne. Vejvandet skal f.eks.kunne renses for PAH og tungmetaller. Man skal kunne indsætte, udskifte eller tilgå forskellige rensefiltre fra inspektion rørene i bassinerne.

Beholderne ses gerne lokalt produceret eller at der kan påvises dansk arbejdskraft hvor tilknytning af lærlinge med dansk statsborgerskab er en del af producentens set-up.